ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΠΕΣΚΟ

Συνεταιριστική Οργάνωση - Κονταριώτισσα

601 00 Κονταριώτισσα Πιερίας

Τηλέφωνο :2351052232

Συνεταιρισμός παραγωγών καπνού, ακτινιδίων, σταφυλιών και άλλων γεωργικών προϊόντων της περιοχής Κονταριώτισσας και Αγίου Σπυρίδωνα.