Το καλοκαίρι γίνεται ένα βαθύ και αραιό όργωμα του αγρού που θα χρησιμοποιηθεί για καπνοσπορεία για την καταστροφή των ζιζανίων. Το φθινόπωρο γίνεται ένα δεύτερο όργωμα του αγρού. Το Δεκέμβριο με Ιανουάριο με τις παγωνιές και όταν το χώμα είναι στον ρώγο του γίνεται το σήκωμα των σπορείων. Δηλαδή το χώμα των σπορείων διαμορφώνεται σε μικρά αναχώματα (όργους) με το λισγάρι ή με τον ελκυστήρα. Το σήκωμα των σπορείων συντελεί πάρα πολύ στην καλύτερη και γρηγορότερη στράγγιση του χώματος και στην καταπολέμηση διαφόρων εχθρών και ασθενειών λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας του εδάφους. Όταν πλησιάσει η εποχή της απολύμανσης των σπορείων και ο καιρός είναι καλός γίνεται το στρώσιμο ή η ισοπέδωση των σπορείων. Το πλάτος των σπορείων πρέπει να είναι 90-100 cm. Η επιφάνεια του σπορείου πρέπει να είναι επίπεδη, ψιλοχωματισμένη και να είναι 20cm πάνω από την επιφάνεια του διαδρόμου για την καλή στράγγιση των σπορείων. Οι διάδρομοι των σπορείων πρέπει να έχουν μικρή κλίση για τη γρήγορη και καλή απομάκρυνση του νερού της βροχής από το χώρο των σπορείων. Αν το χώμα των σπορίων δεν είναι ψιλοχωματισμένο, τότε έχουμε ανομοιόμορφο φύτρωμα και αρκετοί σπόροι δεν φυτρώνουν.

Ο καπνόσπορος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι γενετικά καθαρός. Δηλαδή να είναι της ποικιλίας Σ53. Να είναι υγιής, καλά θρεμμένος, ώριμους να μην τιεριέχει σπόρους άλλων ποικιλιών καπνού, ούτε σπόρους ζιζανίων ή άλλες ξένες ύλες και να έχει βλαστική ικανότητα πάνω από 80%. Πριν χρησιμοποιηθεί ο σπόρος πρέπει να γίνεται δοκιμή της βλαστικής τους ικανότητας. Αν όμως η βλαστική ικανότητα είναι κάτω από 80% ή τα σπορεία δεν είναι καλά, τότε αυξάνεται λίγο η ποσότητα σπόρου. Η χρησιμοποίηση μεγάλης ποσότητας σπόρου συντελεί στην παραγωγή όψιμων και καχεκτικών φτυαριών, στην ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών και ιδίως της σαπίλας, στην υπερβολική χρήση επιφανειακών λιπασμάτων για την ενίσχυση της θρέψης των φυτοριών, κλπ. Η εποχή σποράς εξαρτάται από την εποχή της μεταφύτευσης. Για το Νομό Πιερίας η καλύτερη εποχή σποράς είναι από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Μαρτίου. Από τη σπορά ως τη μεταφύτευση χρειάζονται 55 ως 65 μέρες για καπνοφυτάρια Σ53, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες. Ο σπόρος που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι ξηρός και όχι προβλαστημένος. Η σπορά ξηρού σπόρου εξασφαλίζει ομοιόμορφο φύτρωμα, καλύτερη προστασία από τις παγωνιές κατά την εποχή σποράς και ομοιόμορφη ανάπτυξη καπνοφυταρίων. Η σπορά γίνεται με το χέρι στα πεταχτά ή με το ποτιστήρι.

 

"ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ (ΠΟΙΚΙΑΙΑΣ53)

Για τη σωστή καταπολέμηση των ασθενειών και εχθρών του καπνού συνιστώνται μέτρα στο σπορείο και στο χωράφι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ο κύριος αγοραστής των καπνών μας είναι η πολυεθνική εταιρεία PHILIP MORRIS, η οποία διεξάγει αυστηρότατους ελέγχους όσον αφορά την υπο/χιματικότητα των φυτοφαρμάκων στα φύλλα καπνού και ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στα φάρμακα και στις δοσολογίες που χρησιμοποιούν, καθώς και στις ημερομηνίες εφαρμογής τους. Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των διθειοκαρβαμιδικών. Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες ασθένειες και εχθροί που προσβάλλουν την ποικιλία Σ53 και έχουν εντοπιστεί στο Νομό μας. Για τη χημική καταπολέμηση των παρακάτω ασθενειών και εχθρών, οι καπνοπαραγωγοί μπορούν να συμβουλεύονται τους κατά τόπους γεωπόνους. Τήξη:

Οφείλεται σε σύμπλοκο μυκήτων. Προσβάλλει τον σπιόρο, που σαπίζει μέσα στο έδαφος. Παρουσιάζεται κατά κηλίδες στα φύλλα και σε μεταγενέστερα στάδια, προσβάλλει το λαιμό των καπνοφυταρίων.

2, ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οφείλεται σε μύκητα. Προσβάλλει τα φύλλα στο σπορείο και στο χωράφι. Μεταδίδεται με σπόρια που μεταφέρονται με τον αέρα. Φύλλα με προσβολή περονόσπορου

  1. ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ Οφείλεται σε μύκητα. Ο μύκητας ζει στο έδαφος και διατηρείται εκεί, απουσία καπνού, για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Προσβάλλει τις ρίζες και τον λαιμό των καπνοφυτών.

4.ΩΙΔΙΟ (‘ΜΠΑΣΤΡΑ’) Η παραγωγή του καπνού στην Πιερία Οφείλεται σε μύκητα. Προσβάλλει τα φύλλα, στα οποία εμφανίζονται αρχικά μικρές, λευκές κηλίδες, που σιγά - σιγά μεγαλώνουν και καλύπτουν την επάνω επιφάνεια η οποία τελικά σκεπάζεται με λευκό χνούδι. Τα φύλλα τελικά ξεραίνονται.

  1. ΘΡΙΠΑΣ ΓΝΤΑΜΑΡΠ Ο θρίπας είναι ένα μικρό έντομο. Στην περιοχή μας εμφανίζεται από τα τέλη Απριλίου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν κάνει μόνο ζημιές ως έντομο αλλά και ως φορέας ιώσεων.
  2. ΑΦ1ΔΑ (‘ΨΕΙΡΑ’ - -ΜΗΛίΓΚΡΑΊ) Είναι μικρό έντομο με διάφορα χρώματα. Όπως και ο θρίπας, βλάπτει τον καπνό και ως έντομο, αλλά και (ος φορέας ιώσεων.
  3. ΗΛΙΟΤ1ΔΑ ΓΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ’. ^ΚΑΜΠΙΑΊ Η κάμπια όταν είναι μικρή δεν είναι τόσο επιζήμια. Όταν μεγαλώσει είναι πολύχρωμη και κατατρώγει τον σπόρο στις ταξικαρπίες ανοίγοντας παράλληλα μικρές ή μεγάλες ακανόνιστες τρύπες στα καρυόφυλλα. Τις ζημιές αυτές τις κάνει στο διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.
  4. ΝΗΜΑΤΩΔΕΣ (‘ΠΑΤΑΤΑ’. ‘ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑΣΜΑ ΡΙΖΩΝΠ Είναι μικροσκοπικά σκουλήκια αόρατα με γυμνό μάη και προσβάλλουν τις ρίζες, όπου προκαλούν άσπρα εξογκώματα. Αυτά στη συνέχεια προσβάλλονται από βακτήρια και μύκητες και σαπίζουν, γεμίζοντας το έδαφος με σκουληκάκια.

3.4 ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Η καλύτερη εποχη εφαρμογής της βασικής λίπανσης είναι 7 - 1 0 ημέρες το πολύ πριν από τη μεταφύτευση. Τα λιπάσματα διασκορπίζονται στο χωράφι μετά το τελευταίο όργωμα και μετά ενσωματώνονται σε βάθος 10 - 15 cm ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Για την ποικιλία Σ53 και γενικά για τα Ανατολικά καπνά καλό είναι να αποφεύγεται τελείως η επιφανειακή λίπανση μετά τη μεταφύτευση. Συνίσταται μόνο σε πολύ ελαφριά εδάφη (αμμώδη) 25 - 30 μέρες μετά τη μεταφύτευση. Να ξεκαθαριστεί ότι συνταγές στη λίπανση γενικά δεν υπάρχουν. Πρέπει να εκτιμάται η γονιμότητα του χωραφιού με εδαφολογική ανάλυση στα αρμόδια εδαφολογικά εργαστήρια, που πράττει να γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια. Οι ποσότητες λιπασμάτων ποικίλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και την ιδιομορφία των εδαφών και οι παραγωγοί μπορούν να συμβουλεύονται τους κατά τόπους γεωπόνους.